Weidegang

Efficiënt weiden is goed voor boer en koe.
Wilt u uw koeien of uw jongvee gaan weiden? En wilt u een duidelijk en praktisch uitvoerbaar weideplan met minimale arbeid?

Al sinds 2014 geeft Sweep Agro melkveehouders advies over weidegang. Weidecoach Berdine Sweep heeft als expertise Robotmelken en Weidegang maar kan ook veehouders met een melkstal adviseren over het opstellen van een weideplan. Samen met u wordt besproken welk weidesysteem het beste bij u past.

Neem contact op met Sweep Agro als u meer informatie wilt over deze begeleiding of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Uurtarief: €100 per uur ex BTW. €0,21 ex BTW per gereden kilometer.

Voor meer informatie:

koeienadviseur: Weidecoach